O zavodu LEPA SI
Pišite nam

Kdo smo

Zavod Lepa si je bil ustanovljen leta 2019 na Jesenicah kot izvajalec osebne asistence. Namen osebne asistence je omogočiti polnoletnemu posamezniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo.

NAŠ CILJ

Glavni cilj je torej čim večja samostojsnot posameznika, tako na področju skrbi zase, kakor tudi udejstvovanja v družbi, doživljanja in spoznavanja novih stvari, pridobivanja novih izkušenj in poznanstev.

Ustvanovitelja zavoda Jerneja in Peter Oblak sta tudi sama starša mladostnika s posebnimi potrebami, od tu pa izhaja tudi ime, saj je ena glavnih njegovih fraz, ki jih nameni nežnejšemu spolu: LEPA SI.

zavod lepa si razvoj1

RAZVOJ IN ŠIRITEV DEJAVNOSTI

 

Zavod je v avgustu razširil svojo dejavnost. Novost je, da sprejemamo nove uporabnike osebne asistence, posledično bomo lahko zaposlili nove osebne asistente, tako uporabnikom kot osebnim asistentom pa bomo nudili strokovno pomoč in podporo, skrbeli za stalna izobraževanja, saj je temeljni cilj zagotavljati visoko kakovostne storitve.

Strokovna vodja zavoda Veronika Šuštar ima dolgoletne izkušnje na področju dela z osebami s posebnimi potrebami in njihovim svojci.

Prav tako pa je v drugi polovici avgustu kot druga aktivnost začela v zavodu LEPA SI delovati skupina za osebe s posebnimi potrebami in različnimi oblikami invalidnosti, kjer se jim bo omogočilo kvalitetno preživljanje prostega časa z druženjem, glasbenimi aktivnostmi, ustvarjanjem, družabnimi igrami in vključevanjem v zunanje okolje. V skupino se lahko vključi vsak, ki ima željo po druženju in spoznavanju novih stvari ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev oziroma invalidnosti. Skupina bo sprva delovala enkrat tedensko v dopoldanskem času, cilj pa je povečati obseg tovrstne storitve ter zagotoviti prostor in kraj, kamor se bodo ti posamezniki lahko vključevali tudi v primeru, ko za njih ne
bo zagotovljena nobena druga oblika »varstva«. Na ta način se bodo lahko vključevali v zunaje okolje, dobili družbo, spoznali ter se naučili novih stvari ter doživeli marsikaj prijetnega.

KDO IMA PRAVICO DO OSEBNEGA ASISTENTA IN KDO ODLOČA O TEM?

 

Pravico do osebne asistence lahko uveljavlja invalidna oseba, ne glede na njegov dohodek ali vrsto premoženja, izpolnjevati pa mora naslednje pogoje:

  • Da potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev
  • Je državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec s stalnim prebivališčem v RS
  • Je star 18 do 65 let
  • Bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe
  • In potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

O opravici do osebne asistence odloča center za socilano delo, kjer posameznik odda svojo vlogo. V kolikor je vloga popolna in ustreza kriterijem, posameznika obiščeta izvedenca komisije s katerim opravita rzgovor in izdelata mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence.

Odločbo o pravici do osebne asistence pa nato izda center za socialno delo. Po prejeti odločbi izbere posameznik izvajalca, med katerimi je tudi naš zavod LEPA SI s sedežem na Jesenicah.

Osebni asistent zavod lepa si

IZJAVE OSEBNIH ASISTENTOV IN SVOJCEV 

Osebno asistenco doživljam kot izziv pomagati tako uporabniku kot njegovi družini. Ko vidim zadovoljstvo uporabnika in radost v njegovih očeh, vem da je moje poslanstvo pravo.

Saška

Delo osebne asistentke opravljam prvič, zato me je bilo na začetku strah. Pozitivno sem bila presenečena, ker je Janko sam vodil razgovor, hkrati pa je dobro vedel kaj potrebuje. Posledično sem tudi sama vedela, da mu lahko pri tem pomagam.

Teja Tomažin

To delovno mesto sem sprejel zato, da se lahko kaj naučim, naredim nekaj dobrega za drugega in ob tem še bolje spoznam različne vidike sebe ter živim vrednote, ki so mi pomembne.

Asistent Gaj