Skupina za osebe s posebnimi potrebami

Kaj je namen in cilj skupine?

V avgustu je začela delovati Skupina za osebe s posebnimi potrebami, cilj naših srečanj pa je da skupaj ustvarimo prostor za osebe s posebnimi potrebami, kjer bi lahko dnevno preživljali svoj prosti čas, se družili, pridobivali nova znanja in izkušnje ter se vključevali v zunanje okolje. Za ta namen tudi razvijamo Dnevni center za osebe s posebnimi potrebami.

Dnevni center bo namenjen osebam s posebnimi potrebami po končanem šolanju, med počitnicami pa tudi šoloobveznim otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami.

Cilj dnevnega centra bo vključevanje oseb s posebnimi potrebami v socialno okolje, kjer lahko ohranjanjo že pridobljena znanja, ki so jih pridobila tekom šolanja in pridobivajo nova znanja in izkušnje, tako v vzpostavljanju novih medsebojnih odnosov, pridobivanju novih delovnih spretnosti in sodelovanjem na različnih prireditvah, socilanih omeržjih, itd. Na ta način se krepi tudi njihova samopodoba, občutek zase, da so pomembni, slišani, sprejeti in varni.

Pomemben vidik je tudi razvoj programov, ki bodo omogočali zaposlitev invalidnih oseb tako z opravljanjem del znotraj dnevnega centra kakor tudi vključevanjem v delo v zunanjem okolju.

V dnevni center pa se lahko vključijo tudi ostali, ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev.

CILJI DNEVNEGA CENTRA

 • kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa oseb s posebnimi potrebami;
 • socialno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v ožje in širše lokalno okolje ter sodelovanje
  z njim;
 • ohranjanje že pridobljenih znanj in spretnosti ter pridobivanje novih;
 • razvijanje programov, ki bodo omogočili zaposlovanje ranljivih oseb s posebnimi potrebami,
  hkrati pa jim bodo omogočali opravljati delo, ki ga imajo radi, tako znotraj kakor tudi zunaj
  dnevnega centra;
 • zadovoljstvo uporabnika: krepitev občutka zase, da so pomembni in slišani;
 • zvišanje samopodobe in samozavesti;
 • informiranje uporabnikov o njihovim pravicah in položaju;
 • pomoč posamezniku v stiski in njihovim skrbnikom, izboljšanje odnosov v družini.
Dnevni center za osebe s posebnimi potrebami Zavod lepa si

Tudi povsem majhne stvari so lahko povzročitelji velikega veselja.

(Timea Varga)